Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Włodzimierz Lipski (1863-1937) - botanik

Wspominany już na tej stronie Leon Barszczewski dobierał sobie, co oczywiste, jako towarzyszy często Polaków. Był to nie tylko personel pomocniczy ale także badacze zajmujący się poznawaniem geograficznym i przyrodniczym nieznanych zakątków świata. I tak na przykład w jednej z jego wypraw w góry Hisarskie organizowanej w 1896 r. wziął udział Włodzimierz Lipski znany botanik, który później nazwał jego imieniem jeden z odkrytych w tym rejonie lodowców.

Już później Włodzimier Lipski sam organizował ekspedycje w góry Tadżykistanu, odkrywając tam wiele nowych gatunków flory i form lodowcowych. Włodzimierz Lipski nie przerwał swoich prac nawet po okresie przewrotu październikowego. Pracował dalej w Akademii Nauk Ukrainy gdzie uzyskał tytuł Akademika - najwyższą godność naukową. Został członkiem Akademii Nauk Zwiążku Radzieckiego, a w latach 1922-1928 był prezesem Akademii Nauk Ukrainy. W 1905 r. opublikował wyniki poszukiwań badawczych w dwutomowym dziele "Gornaja Buchara".

Literatura:
1. "Tadżykistan. Historia-Społeczeństwo-Polityka", pod redakcją naukową T. Bodio
2. "Historia poznania radzieckiej Azji", A. A. Azatjan, M. I. Biełow, N. A. Gwozdziecki i in.