Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

altW comiesięcznym magazynie wydawanym w Parlamencie Europejskim, ukazał się artykuł autorstwa zastępcy ministra Energii i Zasobów Wodnych, Sultona Rahimova. Członkowie Parlamentu Europejskiego mogli przeczytać, że brak zasobów naturalnych węglowodorów oraz zmniejszenie poziomu rzek w zimie, powoduje w okresie zimowym w Tadżykistanie poważne niedobory energii elektrycznej.


Przeszkody w imporcie i tranzycie energii elektrycznej z innych krajów czynią ten problem jeszcze poważniejszym. Problematyczna sytuacja utrzymuje się w kraju już od piętnastu lat i w znaczący sposób wpływa na sytuacje społeczno-ekonomiczną w Tadżykistanie.

Brak zasobów paliw i energii oraz źródeł wody jako głównego źródła energii elektrycznej wraz ze strategicznym znaczeniem wody jako niezbędnej dla życia ludzi a także do funkcjonowania rolnictwa, stawia rząd w Tadżykistanie w punkcie, w którym rozwiązanie problemów związanych z wodą osiąga najwyższy priorytet.

Rahimov w artykule pisze również, że potencjał energetyki wodnej  w Tadżykistanie , szacuje się na 527 miliardów kWh rocznie, co stanowi niemal trzykrotność całkowitego obecnego zużycia energii w całej Azji Środkowej który trzy razy większa od istniejącego zużycia energii elektrycznej z krajami Azji Środkowej.
Rahimov podkreśla, że racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w Tadżykistanie może być głównym czynnikiem na  rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji w regionie Azji Centralnej, dlatego głównym hasłem  tadżyckiej polityki wodnej jest: "Przekształcić wodę we współpracę "

źródło: asia plus