Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

 

wybuch nuklearnyTadżykistan zawarł współpracę z Rządem Stanów Zjednaczonych w sprawie przeciwdziałania przemytowi materiałów radioaktywnych i innych, które mogą być użyte do produkcji "brudnych bomb". Podpisanie umowy odbyło się w piątek 18 listopada po spotkaniu ambasadora USA Kena Grossa i ministra spraw zagranicznych Hamrokhona Zarifi.

 

Tadżykistan zawarł współpracę z Rządem Stanów Zjednaczonych w sprawie przeciwdziałania przemytowi materiałów radioaktywnych i innych, które mogą być użyte do produkcji "brudnych bomb". Podpisanie umowy odbyło się w piątek 18 listopada po spotkaniu ambasadora USA Kena Grossa i ministra spraw zagranicznych Hamrokhona Zarifi.

Według ambasady USA porozumienie jest wyrazem zaangażowania obu rządów do współpracy w sprawie wzmocnienia możliwości zapobiegania, wykrywania i skutecznego reagowania prób przemytu materiałów jądrowych lub radioaktywnych przez Tadżykistan. Prezydent Obama i wielu światowych przywódców zgadzają się, że proceder szmuglowania oraz handlu tymi materiałami stanowi najbardziej poważne zagrożenie dla pokoju na świecie.

Oba rządy zobligowały się do podjęcia bezpośrednich kroków, które leżą w zasięgu ich możliwości. Dushanbe będzie będzie realizować samodzielnie czynności, które może podjąć na własną rękę (uszczelnienie granic i opracowanie odpowiednich procedur kontrolnych), natomiast Waszyngton zobowiązał się do zebrania odpowiednich środków finansowych na pomoc i realizację działań.

Tadżykistan jest ósmym krajem, z którym została zawarta tego typu umowa przez NSOI.

NSOI - "The Nuclear Smuggling Outreach Initiative" jest wspólną inicjatywą rządu USA mającą na celu wzmocnienie międzynarodowej współpracy przy zwalczaniu przemytu i handlu materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi.

źródło: ASIA-Plus