Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

FAO wspiera tworzenie prawa dotyczącego upraw ekologicznych w TadżykistanieFAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) uruchomiła 4 lutego br. program wsparcia przy powstawaniu krajowych przepisów dotyczących ekologicznecgo rolnictwa w Tadżykistanie.


Biuro FAO poniformowało, że partnerzy – przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych, organizacje międzynarodowe i pozarządowe zostali zaproszeni do prac początkowych przy uruchomieniu projektu. Poza prezentacją celów i oczekiwań względem projektu, uczestnicy zostali zapoznani z krótką historią, znaczeniem i przewidywaniami wobec daleszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Tadżykistanie.

Jest oczywiste, że rozwój produkcji ekologicznej znacząco wpływa na zwiększenie wartości dodanej produkcji (przyrostu wartości produktu), poprawiając byt i bezpieczeństwo żywnościowe ludności wiejskiej. Mając to na uwadze, rząd Tadżykistanu przyjął w dniu 22 lipca 2013 roku ustawę regulującą produkcję, przetwarzanie, przechowywanie, transport, pakowanie, etykietowanie i sprzedaż produktów rolnych.

„Obecnie udział ekologicznej żywności w światowym rynku rośnie. W związku z naturalnymi warunkami i rozwojem Tadżykistanu w ostatnich latach, chciałbym podkreślić duży potencjał Tadżykistanu w tej dziedzinie. W związku z tym, FAO zapewni rządowi Tadżykistanu wsparcie techniczne w rozwijaniu krajowych regulacji i ram prawnych w sprawie rolnictwa ekologicznego. W związku z tym rozwój certyfikowanej produkcji ekologicznej przyczyni się do produkcji bezpiecznych dla środowiska produktów i zwiększenia przychodów tadżyckich rolników” – stwierdził Viorel Gutu, przedstawiciel FAO w Tadżykistanie.

Projekt ma na celu pomoc w poprawkach i projektowaniu aktów prawnych oraz opracowanie propozycji rozwoju odpowiednich instytucji.

źródło: asia plus