Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Bank Światowy inwestuje w regionalne połączenia transportowe w TadżykistanieZarząd dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zatwierdził w dniu 25 lutego b.r. podział równowartości  45 milionów dolarów amerykańskich na sfinansowanie drugiego etapu budowania połączeń drogowych w Tadżykistanie na lata 2015-2020.

Według biura Banku Światowego w Duszanbe celem projektu jest zwiększenie połączeń transportowych pomiędzy Tadżykistanem i sąsiednimi krajami. Będzie się to odbywało wzdłuż kluczowych transgranicznych połączeń drogowych w prowincji Sughd. W efekcie zostaną połączeni ludzie, firmy oraz rynki zbytu, co znacząco zwiększy możliwości gospodarcze.

Program „Połączenia drogowe w środkowej Azji” (CARs) to wspólna inicjatywa regionalna rządów Azji Środkowej. Celem jest budowanie połączeń transportowych pomiędzy sąsiadującymi krajami, przy jednoczesnym wspieraniu poprawy stanu i zarządzania drogami. Pierwszy etap inwestycji skupiał się na odbudowie połączeń między Tadżykistanem a Kirgistanem w Obwodzie Batkeńskim.

Drugi etap inwestycji będzie obejmował odbudowę około 70 kilometrów transgranicznych odcinków prowincji Sughd, łączących sieć drogową Tadżykistanu z Uzbekistanem i Kirgistanem.

„Tadżykistan wśród krajów Azji Środkowej jest najbardziej odizolowanym państwem, z nielicznymi regionalnymi i międzynarodowymi połączeniami, gdzie transport drogowy jest często jedynym rozwiązaniem ze względu na górską topografię i nierozbudowaną sieć kolejową” – powiedziała Patricia Veevers-Carter, krajowy menadżer Banku Światowego w Tadżykistanie. „Poprzez odbudowę połączeń z sąsiednimi krajami w prowincji Sughd, co stanowi 40% całkowitego obrotu towarami w kraju, projekt rozszerzy możliwości handlowe i zwiększy konkurencyjność produktów krajowych, co prowadzi do wzrostu sektora prywatnego i tworzenia miejsc pracy”

 

Źródło: Asia plus