Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Prezydent Tadżykistanu omawia warunki współpracy z Narodowym Bankiem Szwajcarii30 kwietnia br. tadżycki prezydent Emomali Rachmon spotkał się z Thomasem Jordanem, prezesem zarządu Narodowego Banku Szwajcarskiego. Według oficjalnej witryny internetowej prezydenta Tadżykistanu, został omówiony szeroki zakres zagadnień zwianych ze stanem i perspektywami bilateralnej współpracy między Tadżykistanem i Szwajcarią.

Pomimo braku rozbudowanych powiązań gospodarczych, prezydent Rachmon wyraził zadowolenie z obecnego poziomu współpracy oraz stwierdził, że Tadżykistan uważa Szwajcarię za jednego z głównych partnerów w Europie.

2014 rok przyniósł wymianę towarową między Szwajcarią a Tadżykistanem wycenianą na 480 milionów dolarów, co jest 5,8 razy wyższą wartością niż w roku 2013.
Thomas J. Jordan (urodzony w 1963r.) jest szwajcarskim ekonomistą i nadzorcą bankowym. Sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Zarządu Narodowego Banku Szwajcarskiego, prezesa Centralnego Banku Zapobiegania Fałszerstwom,  jest członkiem zarządu Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz członkiem komitetu Rady Stabilności Finansowej.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) jest centralnym bankiem Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za politykę monetarną tego kraju oraz wydawanie franków szwajcarskich. Około 55% akcji SNB znajduje się w posiadaniu instytucji publicznych, takich jak kantony czy banki kantonalne. Pozostała część akcji jest notowana na giełdzie, są one w większości w posiadaniu osób prywatnych. Narodowy Bank Szwajcarii ma dwie siedziby – w Bernie i Zurychu.

Szwajcaria jest aktywna w Tadżykistanie od 1993 roku, kiedy dostarczała pomoc humanitarną w czasie wojny domowej. W 1997 roku Tadżykistan stał się członkiem grupy pod przewodnictwem Szwajcarii w ramach instytucji Bretton Woods, po czym Szwajcaria utworzyła Biuro Współpracy w Duszanbe, tworząc przejście od pomocy doraźnej do długofalowej współpracy na rzecz rozwoju.
Strategia Szwajcarii na lata 2012-2015 w Tadżykistanie koncentruje się na czterech priorytetowych obszarach: zdrowia, bezpiecznej wody pitnej, respektowaniu prawa i rozwojem sektora prywatnego.

Źródło: asia plus