Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Posiedzenie rządu Republiki Tadżykistanu30 marca odbyło się posiedzenie rządu Republiki Tadżykistanu pod przewodnictwem Prezydenta Republiki Tadżykistanu, szefa rządu kraju Rahmona Emomali. Na posiedzeniu wysłuchano raportu Ministra Przemysłu i Energetyki  w sprawie rozwóju przemysłu spożywczego.

 

 

 

Jak zaznaczono w raporcie, ze względu na niezależność państwa i nadawanie uprawnień prywatnym przedsiębiorcom , liczba przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła z 94 w 1991 r. do 589 w 2010 roku.

 

Tylko w latach 2006-2011 pojawiło się 394 nowych przedsiębiorstw a 7300 nowych miejsc pracy zostało utworzone w skutek przyciągania inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych.  Również standard i jakość działania istniejących przedsiębiorstw uległa poprawie od roku 2006,  firmy uległy modernizacji poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.


Na spotkaniu poruszano również sprawę raportu na temat zakresu środków w sprawie rekultywacji gruntów w regionie Khalton w latach 2010-2014 .
Ponadto zatwierdzono następujące programy:
-Narodowy program nadzoru sfery uprawy ziemniaków w latach 2012-201
-Narodowy Program Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Cukrzycy w latach 2012-2017

źródło: khovar.tj