Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżykistan oficjalnie członkiem Światowej Organizacji HandluWiadomość jest już oficjalna: Tadżykistan został oficjalnie przyjęty do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jak podaje strona tadżyckiego prezydenta, podczas ceremonii w Genewie w dniu 10 grudnia zostały podpisane trzy dokumenty: protokół o przyjęciu Tadżykistanu do organizacji międzynarodowej, decyzja Rady Generalnej WTO w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Tadżykistanu oraz sprawozdania grupy roboczej w sprawie przystąpienia Tadżykistanu .Tymczasem, w komunikacie WTO na ten temat, czytamy, że droga do członkostwa Tadżykistanu, została utorowana 10 grudnia przez Radę Ogólną poprzez zaakceptowanie pakietu akcesyjnego. Tadżykistan musi ratyfikować umowę do dnia 7 czerwca 2013 r., a stanie się pełnoprawnym członkiem WTO, 30 dni po ratyfikacji.

"Po zakończeniu krajowych procedur ratyfikacyjnych, Tadżykistan stanie się 159-tym członkiem WTO. Dla Tadżykistanu, małego kraju, bez dostępu do morza, przystąpienie do WTO jest drogą do gospodarki światowej. Dla WTO, to kolejny krok w kierunku powszechności i zaufania do wartości a także korzyści z systemu handlu wielostronnego "- powiedział, dyrektor generalny WTO Pascal Lamy.

Przemawiając podczas uroczystości, prezes, Emomali Rachmon oświadczył: "Dzisiaj, nastąpił krok milowy w historii Tadżykistanu, położyliśmy solidne fundamenty dla dalszego zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Ubieganie się o członkostwo w WTO 11 lat temu było właściwym krokiem dla rozwoju Tadżykistanu. Tadżykistan będzie korzystał z członkostwa w WTO jako sposób wspierania przyszłego wzrostu gospodarczego na drodze do dobrobytu. "

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii Europejska, Chin, Indii, oraz innych krajów złożyli  gratulacje delegacji Tadżykistanu po zakończeniu procesu akcesyjnego Tadżykistanu.

Tadżykistan staje się drugim środkowo-azjatyckim krajem Przyjętym do Światowej Organizacji Handlu. Kirgistan stał się członkiem WTO w 1998 roku.

źródło: asiaplus