Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

8 sierpnia trzech liderów tadżyckiej opozycji opublikowało list otwarty do prezydenta Emomali Rachmona (Rachmonowa), w którym protestują przeciwko ograniczaniu wolności wyznania w Tadżykistanie. Protest jest reakcją na obserwowaną od kilku miesięcy ofensywę władz tadżyckich przeciwko islamowi, przypominającą represyjne metody stosowane od lat przez rządzącego autorytarnie sąsiednim Uzbekistanem prezydenta Islama Karimowa.

Liderzy działającej legalnie w Tadżykistanie opozycji islamskiej, Islamskiej Partii Odrodzenia - Muhiddin Kabiri, Chodżiakbar Turadżonzoda i Mohammad Szarif Himmatzoda - wyrazili protest w związku z coraz częstszym zamykaniem meczetów, które nie przeszły zarządzonej przez władze procedury ponownej rejestracji. Dotyczy to w głównej mierze meczetów w stolicy kraju - Duszanbe. Władze ogłosiły również, iż wszyscy imamowie będą zobowiązani do zdania egzaminu państwowego z wiedzy religijnej, co będzie niezbędne do otrzymania przez nich licencji. W tadżyckim parlamencie trwają ponadto prace nad nowym prawem wyznaniowym, zakładającym m.in. uzależnienie liczby meczetów w danej miejscowości od liczby jej mieszkańców. Kilka miesięcy temu zabroniono też kobietom noszenia chust w szkołach i innych obiektach administracji publicznej. Nie można wykluczyć, że jeśli wzorujące się na polityce sąsiedniego Uzbekistanu władze w Duszanbe będą kontynuować ograniczanie obecności religii w życiu publicznym, w Tadżykistanie może w najbliższym czasie dojść do niepokojów społecznych na tym tle. <mf>

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich