Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Opublikowano Globalny Raport o Handlu Ludźmi12 grudnia został opublikowany najnowszy Globalny Raport o handlu ludźmi z którego wynika, że ​​wśród wszystkich ofiar handlu ludźmi w Azji Środkowej większość stanowią dorosłe kobiety. Z ośmiu krajów z Europy Wschodniej i Azji Środkowej które dostarczyły informacje na temat handlu ludźmi wynika, że z 4000 udokumentowanych przypadków w latach 2007-2010 aż 64 % stanowiły dorosłe kobiety, 16 % dzieci a 20% mężczyźni.

 

"Handel ludźmi wymaga zdecydowanych reakcji opartej na pomocy i ochronie ofiar, rygorystycznego egzekwowania  przez wymiar sprawiedliwości oraz racjonalnej polityki migracyjnej i regulacji rynków pracy," powiedział Yury Fedotov, dyrektor wykonawczy UNODC .

Ze 136 krajów w których przeprowadzono badania, przypadki handlu ludźmi wykryto aż w  118 krajach. Wyodrębniono 460 kanałów przerzutowych. Ustalono, że handel ludźmi odbywa się w połowie przypadków w tym samym regionie, a w 27% przypadków ofiary nie opuszczają nawet kraju z którego pochodzą. Jedynym wyjątkiem jest Bliski Wschód, gdzie większość wykrytych ofiar pochodzi ze Wschodniej i Południowej Azji.

więcej o raporcie na Asia Plus