Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

18 grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów.Jak czytamy w komunikacie prasowym wydanym  przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) z siedzibą w Tadżykistanie z okazji Międzynarodowego Dnia Migracji w dniu 18 grudnia,  IOM jest bardzo zadowolona ze współpracy z rządem Tadżykistanu. Organizacja  informuje, że  w ciągu ostatniego roku prowadzone były prace na rzecz rozwoju zdolności do efektywnego zarządzanie migracją, maksymalizując korzyści z migracji dla wszystkich stron.Z okazji Międzynarodowego Dnia Migracji, IOM zorganizowała szereg spotkań, konkursów oraz inne atrakcje w całym Tadżykistanie, m.in.:

- Konkurs Fotograficzny mający na celu zmianę  postrzegania migrantów za granicą ( konkurs będzie trwał w dniach18 grudnia - 18 stycznia)

- Transmisja telewizyjna mająca na celu edukację migrantów w zakresie dostępu do służby zdrowia TV Safina(18 grudnia 20:00 i 19 grudnia, 08:00) i Shabakai Avval (18 grudnia, 8:30 pm)

- Debata na temat problemów migracyjnych i perspektywy rozwoju w Sughd odbędzie się się w Khujand, a zorganizowana ma być  Centrum Praw Człowieka i Wojewódzki Urząd Służby Migracyjnej.

- Otwarte konsultacje prawne i dystrybucja materiałów informacyjnych na temat praw migrantów odbędzie się wKhujand i Qurghon Teppa.

Światowy Dzień Migracji organizowany jest w wielu krajach, organizacje rządowe i organizacje pozarządowe zajmują się rozpowszechnianiem informacji na temat praw człowieka i podstawowych swobód politycznych migrantów.

 

Według niektórych źródeł, prawie milion tadżyckich pracowników sezonowych wyjeżdża za granicę każdego roku, głównie do Rosji, ale także do sąsiedniego Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

źródło: asiaplus