Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

ONZ pozytywnie o nowej ustawie przeciwdziałania przemocyOrganizacja Narodów Zjednoczonych z zadowoleniem przyjęła wiadomość o uchwaleniu ustawy przeciwko przemocy domowej w Tadżykistanie. W oświadczeniu wydanym w dniu 20 grudnia, pan Alexander Zuyev, Przedstawiciel UNDP w Tadżykistanie w imieniu Narodów Zjednoczonych i wszystkich agencji ONZ, działających w Tadżykistanie powiedział:  "To jest bardzo ważny krok, demonstrujący przywiązanie Tadżykistanu do zasad demokracji, przestrzegania praw człowieka i ochrony wrażliwych grup ludności,"Przedstawiciel  ONZ w Tadżykistanie wyraził przekonanie, że wraz z nowo przyjętą ustawą prawną przeciwko przemocy w przyszłości wytworzą się skuteczne mechanizmy zapobiegające przemocy w rodzinie.

Według niego, ustawa pozwoli na koordynację działań ministerstw, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i organizacji praw człowieka a także wprowadzenie podejścia systemowego do poszukiwania rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

Przypominamy, że tadżycki parlament uchwalił w dniu 19 grudnia ustawę mającą przeciwdziałać przemocy w rodzinie.  tadżyccy parlamentarzyści podczas prac nad ustawą wzorowali się na doświadczeniu Indonezji, Turcji, Iranu, Kazachstanu, Kirgistanu i Mołdawii.


Ustawa określa sposoby zapewnienia prawnej, medycznej i psychologicznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Rozporządzenie rozjaśnia prawne aspekty co do zachowania wobec sprawców którym grozi  do 15 dni pozbawienia wolności i grzywny. Zawiera również oświadczenie, że osoby starsze powinny odgrywać aktywną rolę w zapobieganiu przemocy wśród młodych rodzin. Rada starszych stanowi znaczący autorytet w tradycyjnym społeczeństwie Tadżyckim.