Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Unia Europejska sfinansuje nowy program w TadżykistanieUnia Europejska zapowiedziała sfinansowanie nowego projektu "Pomoc Techniczna w Celu Wzmocnienia Systemu Informacji Zdrowia" w Tadżykistanie. Według komunikatu prasowego wydanego przez Delegację Unii Europejskiej w Tadżykistanie, na projekt który w założeniu ma trwać 42 miesiące zostanie przeznaczona kwota 3,4 mln. Program ma być realizowany przez EPOS Health Management (Niemcy) wspólnie z  ICON-Institute (Niemcy), Uniwersytetem w Oslo (Norwegia ) oraz IrfatC (Tadżykistan).Udostępnianie informacji na temat stanu zdrowia ludności oraz stan realizacji usług medycznych w kraju pozwoli menedżerom wyższego szczebla w ramach systemu opieki zdrowotnej podejmowanie lepszych decyzji dla poprawy zdrowia ludności. Projekt ma przyczynić się do poprawy gromadzenia danych zdrowotnych na terenie całego kraju w celu wspierania świadomego podejmowania decyzji, lepszego zrozumienie wyników sektora zdrowia i lepszego wykorzystanie zasobów.

Ministerstwo Zdrowia Tadżykistanu wraz z Krajowym Centrum Statystyki i Informacji medycznych jako głównym podmiotu odpowiedzialnym za gromadzenie danych, będą głównym partnerem wśród beneficjentów projektu

źródło: asiaplus