Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Powstanie wersja wikipedii w języku szugnańskimWikipedia wydała oficjalną zgodę na utworzenie nowej wersji językowej tej jednej z najpopularniejszych encyklopedii na świecie. Nowa wersja językowa będzie prowadzona w języku szugnańskim, którym posługują się mieszkańcy Górskiego Badachszanu na terytorium Tadżykistanu i Afganistanu. Decyzja wikipedii wynika z wniosku złożonego do Wikimedia Foundation przez Bektoura Iskendera, redaktor bloga internetowego Kloop.kg


Bektour Iskender twierdzi, że wprowadzenie i rozpowszechnienie języka szugnańskiego w Internecie przy pomocy wikipedia.org jest bardzo dobrym sposobem na ożywienie i zachowanie od zapomnienia tego języka.

Język szugnański (szugni) jest językiem pamirskim, którym posługuje się około 40000 osób w Tadżykistanie i 20000 osób w Afganistanie. Jest to zatem najliczniej używany język pamirski. Epicentrum geograficzne stanowi Górski Badachszan.

Wyróżnia się kilka dość wyraźnie zróżnicowanych dialektów języka szugnańskiego. Niektórzy językoznawcy uznają część z nich za osobne języki, tworząc genetyczną grupę językową - szugnańsko-roszańską.

1. szugni (ok. 40.000)

-subdialekt badżu

2. roszański (ok. 15.000)

3. chufi (800)

4. bartangi (3000)

5. oroszori (ok. 2000)

źródło: asiaplus, wikipedia