Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Rola Tadżykistanu w rozwoju Eurazji omawiana w DuszanbeW Duszanbe w dniu 15 maja 2013 r. odbyło się spotkanie okrągłego stołu, gdzie dyskutowano o roli Tadżykistanu w rozwoju regionu Eurazji. Podczas spotkania organizowanego przez Centrum Studiów Geopolitycznych na Rosyjsko-Tadżyckim Uniwersytecie Słowiańskim przy współpracy z Międzynarodowym Ruchem Rozwoju (Rosja) rozmawiano o roli i miejscu jakie zajmuje i będzie zajmował Tadżykistan w rozwoju Eurazji poprzez wspólną organizację planów wspólnie z Rosją, uprzemysłowienie kraju oraz rozwój  strategicznych projektów inwestycyjnych w Tadżykistanie.

Debata zgromadziła przedstawicieli organów rządowych z Tadżykistanu, rosyjskiej misji dyplomatycznej w Tadżykistanie, a także ekspertów rosyjskich i międzynarodowych.
Podczas rozmów został przedstawiony projekt  będący drugim etapem pomysłów Yuri Krupnova na rozwój tadżyckiej gospodarki.

Przypomnimy, że przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Demografii, Migracji i Rozwoju Regionalnego (Rosja) Jurij Krupnov, który jest również szefem Międzynarodowego Ruchu Rozwoju, przedstawił pierwszy etap swojego planu rozwoju gospodarki Tadżykistanu przy okrągłym stole w Duszanbe w dniu 26 września 2012 roku.


źródło: asia plus