Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

W dniu 15 maja, organizacje praw człowieka oraz organizacje medialne, w tym Krajowe Stowarzyszenia Niezależnych Mediów Tadżykistanu (Nansmit), wydały oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji nadawania Radio Liberty w krajach Azji Środkowej. Oświadczenie skierowane do Prezesa Radia Wolna Europa, Kevina Klose, stwierdza, że aktualny poziom programów Radia Libery jest nie najlepszy. W oświadczeniu czytamy również, że kryzys Radia Liberty prowadzi do ograniczenia wolności słowa w Azji Środkowej, a materiały, z Kazachstanu i Turkmenistanu prezentowane w Radiu Liberty są po prostu powielaniem informacji zawartych w prasie rządowej.

W oświadczeniu wyszczególniono szereg naruszeń wobec dziennikarzy w krajach Azji Środkowej. Poruszono m.in. temat Rovshana Yazmukhamedova, korespondenta Radio Liberty w Turkmenistanie, który został aresztowany, a redakcja radia z początku starała się całą sprawę wyciszyć. Dopiero po czterech daniach, po naciskach członków redakcji, kierownictwo odważyło się oficjalnie przyznać, że dziennikarz został aresztowany przez turkmeńskie służby.

Ponadto poruszono problem łamania praw dziennikarzy w Tadżykistanie, gdzie dla przykładu jednemu z korespondentów RL, Abduqayumowi Qayumzodowi odmówiono akredytacji.

Radio Wolna Europa (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, ang. Radio Free Europe/Radio Liberty) – rozgłośnia finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949 z połączenia "Radia Wolna Europa" i "Radia Swoboda". Swoją misję określa następująco: "Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei".

Audycje tworzone są w ponad dwudziestu językach i nadawane na falach krótkich, przez satelity i Internet oraz retransmitowane lokalnie w wielu krajach na falach średnich i ultrakrótkich.

źródło: asia plus