Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

The Global Partnership for Education przekaże ponad 16 mln $ na poprawę systemu edukacji w Tadżykistanie Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji w Tadżykistanie, The Global Partnership for Education (GPE) zobowiązało się przekazać 16.200.000 dolarów dla Tadżykistanu w celu poprawy systemu edukacji w kraju. "Projekt przeznaczony jest na okres od 01 września 2013 do 31 sierpnia 2016 r. oraz dotacji mające na celu wsparcie celów Narodowej Strategii Rozwoju Edukacji w Tadżykistanie przeznaczone są na okres do 2020 roku", informuje portal Asia Plus.


Strategia Rozwoju Edukacji Tadżykistanu na okres do 2020 roku ma za zadanie przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w celu zapewnienia, że ​​właściwie skoordynowane działania rządu Tadżykistanu, zainteresowanych ministerstw, agencji i społeczeństwa skupiają się na priorytetach rozwoju edukacji i realizacji długoterminowych celów reformy systemu edukacji. Narodowa Strategia ma na celu odnowienie systemu edukacji, tak, że edukacja może pośrednio wykonywać misję kluczowe zasoby dla poprawy dobrobytu społeczeństwa i obywateli, a także skutecznie reagować na wyzwania gospodarcze kraju rozwijającego się i proces globalizacji.

W planie strategicznym na lata 2012-2015, GPE zidentyfikował 5 celów strategicznych wobec wszystkich swoich partnerów: 1) wspieranie  niestabilnych państw dotkniętych konfliktem, 2) kształcenie dziewcząt, 3) polepszenie jakości nauczania, 4)zwiększenie skuteczności działań nauczyciel oraz 5) zwiększenie wsparcia dla sektora edukacji.

źródło: asia plus