Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżycka inteligencja napisała list otwarty do Emomaliego RachmonaPrzedstawiciele Inteligencji Tadżykistanu skupiający się w ramach Tadżyckiego Społeczeństwa Obywatelskiego napisali do prezydenta kraju, Emomaliego Rachmona list otwarty. W liście wyrażone zostały obawy o niezdrowe procesy jakie mają obecnie miejsce w życiu politycznym i społeczno-ekonomicznych w kraju. List opublikowany na portalu społecznościowym facebook.com zwraca w szczególności uwagę na chęć pomocy inteligencji oraz społeczeństwa obywatelskiego  organom rządowym w budowaniu bezpieczeństwa, stabilności społecznej i rozwoju kraju.


Znane są natomiast fakty wywierania presji na przedstawicieli opozycji, mediów i społeczeństwa obywatelskiego, taka postawa władz nie sprzyja osiągnięciu porozumienia.
Autorzy listu zaznaczyli również, że sytuacja i zachowanie władz związane z aresztowaniem Zayda Saidova, założyciela partii Nowy Tadżykistan a także wywieranie presji na członków koalicji na rzecz demokracji nie powinno mieć miejsca. Tadżycka inteligencja uważa, że zatrzymanie i aresztowanie Zayda Saidova jest uwarunkowane politycznie i najprawdopodobniej ma związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.

Autorzy listu uważają, że prześladowania Zayda Saidova może mieć negatywny wpływ na klimat inwestycyjny w Tadżykistanie i podważa wizerunek Tadżykistanu na arenie międzynarodowej. W związku z tym, autorzy listu wzywają prezydenta Emomali Rachmona do ingerencji w tej sprawie i zapewnienie sprawiedliwego i bezstronnego śledztwa.

Wyrażają przekonanie, że sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu związanego z osobą Zayda Saidova i będzie miało korzystny wpływ na atmosferę w kraju i zwiększy zaufanie publiczne władz przed wyborami prezydenckimi.


źródło: asia plus