Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Narodowy Plan Działań w Sprawie Wyeliminowania Najgorszych Form Pracy DzieciW Duszanbe odbyło się spotkanie podczas którego zaprezentowany został Narodowy Plan Działań w Sprawie Wyeliminowania Najgorszych Form Pracy Dzieci w latach 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia sprzeciwu wobec pracy dzieci, który jest obchodzony  12 czerwca. W prezentacji programu uczestniczyli krajowi eksperci i specjaliści z Ministerstwa Pracy i ubezpieczeń społecznych którzy pracowali nad projektem blisko dwa lata. Ponadto w spotkaniu udział wzięła Muhayo Khosabekova, Krajowy Koordynator Programu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przeciwko pracy dzieci w Tadżykistanie.

Khosabekova powiedziała, że "Wydarzenia, które mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem pracy dzieci odbywają się w Tadżykistanie regularnie od 2002 roku, a Narodowy Plan Działania, który został dziś zaprezentowany, ma się przyczynić do stopniowej eliminacji najgorszych form pracy dzieci (WFCL) w Tadżykistanie.”

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci w dniu 12 czerwca został ustanowiony przez MOP (ang. ILO), międzynarodową organizacją afiliowaną przy ONZ celem ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania konwencji MOP nr 182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr 138 w sprawie minimalnego wieku zatrudnienia. Pierwszy Dzień obchodzono 12 czerwca 2002 roku

źródło: Asia Plus