Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Kontrola krajowej sieci gazociągów przekazana w ręce TojiktransgazPaństwowa komisja ds. inwestycji i zarządzania nieruchomościami (GosKomInvest) przekazała OAO Tojiktransgaz (tadżycki państwowy dystrybutor gazu ziemnego) kontrolę nad działaniami wszystkich spółek giełdowych, które wcześniej zostały oddzielone od Tojiktransgaz w wyniku restrukturyzacji procesu. "Decyzja została podjęta po uzgodnieniu z rządem i odpowiednimi organami rządowymi," powiedział zastępca dyrektora GosKomInvest, Anvar Najmiddinov, w wywiadzie dla Asia Plus.

Pragniemy przypomnieć, że po restrukturyzacji i demonopolizacji byłego państwowego przedsiębiorstwa Tojikgaz (obecnie Tojiktransgaz), powstało 18 spółek akcyjnych których 100 % udziałów posiada rząd.

"Tojiktransgaz oraz inne spółki gazowe są obecnie w bardzo złej kondycji, gdyż Uzbekistan wstrzymał transporty gazu do Tadżykistanu," oznajmił Najmiddinov. "Dlatego też tymczasowo zjednoczono je do wspólnego systemu w celu zachowania istniejącej sieci gazu naturalnego."

Uzbekistan zawiesił dostawy gazu rurociągiem do Tadżykistanu w dniu 31 grudnia 2012 r. po tym jak obie strony nie doszły do kompromisu w ustaleniu cen na dostawę gazu po wygaśnięciu obecnej umowy.

Uzbekistan jest jedynym dostawcą gazu do Tadżykistanu. Rutynowo wstrzymuje dostawy do swojego sąsiada wskutek braku opłat za usługi. Ceny uzbeckiego gazu ziemnego zmieniają się co kwartał w zależności od trendów światowych. Tadżykistan musiał dokonywać przedpłat na dziesięć dni przed dostawą.

W 2010 r. średnia cena 1 kubika uzbeckiego gazu wysyłanego do Tadżykistanu wynosiła 240 USD, w pierwszym kwartale 2010 roku cena spadła do 231 USD, zaś w czwartym kwartale wzrosła do 254 USD . W pierwszym kwartale 2011 roku, Tadżykistan kupował gaz z Uzbekistanu za 227,85 USD, podczas gdy cena za drugi kwartał wynosiła 249,19 USD za 1 metr sześcienny. W trzecim kwartale było to już 284,33 USD a cena za czwarty kwartał wynosiła bagatela 311,00 USD. Co daje średnią cenę za cały wcześniejszy rok na poziomie 300 USD za 1 metr sześcienny. W 2012 Uzbekistan przesłał do Tadżykistanu 132 400 000 metrów sześciennych gazu. Było to o  46 600 000 metrów sześciennych mniej niż w 2011 roku.

Tymczasem rosyjski Gazprom zapłacił 1 dolara za przejęcie sieci gazu naturalnego w Kirgistanie i zobowiązał się do zainwestowania miliardów rubli aby unowocześnić swoją infrastrukturę gazową i zapewnić stabilne dostawy. Gazprom ma zainwestować 20 mld rubli (609 000 000 dolarów) w ciągu pierwszych pięciu lat.

Dostawy gazu ziemnego do Kirgistanu były wielokrotnie zawieszane w związku z ogromnymi zaległościami z płaceniem zobowiązań wobec Kazachstanu i Uzbekistanu.

25-letnia umowa gwarantuje, że Gazprom, rosyjski monopolista w eksporcie gazu, zapewni rozwój i modernizację instalacji gazowej i rurociągów w Kirgistanie, jak również ciągłości w  dostawach gazu do lokalnych konsumentów.

Źródło: Asia Plus