Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Green Financing Project wart prawie 12 milionów USD rozpoczęty w TadżykistanieSpotkanie w sprawie finansowania projektu "dostęp do finansowania odnawialnych źródeł energii" odbyło się 20 sierpnia w Duszanbe w towarzystwie Azjatyckiego Banku Rozwoju, rządu Tadżykistanu i Japońskiego Funduszu Redukcji Ubóstwa. Podczas podpisania umowy stwierdzono, że celem projektu jest rozwój i wzmocnienie systemu mikrofinansowania Tadżykistanu co pozwoli oferować  mikropożyczki dla gospodarstw domowych na polepszenie sytuacji energetycznej i umocnienie szczelności domów przed utratą ciepła.

Safarali Najmiddinov, Minister Finansów Tadżykistanu, który podpisał porozumienie w imieniu rządu, poinformował w swoim przemówieniu, że projekt jest wart 11,87 miliona USD. Większość finansowania pochodzi z Azjatyckiego Banku Rozwoju, który przeznaczył 10 milionów USD. Japoński Fundusz Redukcji Ubóstwa zapewnia pomoc techniczną w wysokości 750 000 dolarów, depozyt kredytobiorców wynosi 980 000 dolarów, a rząd Tadżykistanu zainwestował 140 000 dolarów.

Pan Najmiddinov powiedział: "Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku ustawa rządowa  o współpracy w sektorze prywatnym została ratyfikowana w Tadżykistanie, a ten projekt jest realizowany na podstawie tej ustawy. Projekt skierowany jest do wzmocnienia sektora Tadżykistanu mikrofinansowania w Tadżykistanie. Sektor ten w ostatnich latach szybko się rozwija, a najważniejsze w sektorze mikro jest to, że 99 % pożyczek zostało zwróconych, i jest to bardzo dobry wynik. "

Pan Najmiddinov zauważyć, że sektor prywatny ma szczególne miejsce w budowaniu PKB, a udział ten wzrasta co roku, co świadczy o rozwoju biznesu.

Pomyślna realizacja projektu będzie okazją do wprowadzenia podobnych praktyk w innych krajach.

Jak wiemy, Tadżykistan ma duży problem w sektorze energetycznym i 75 % populacji cierpi z powodu deficytu energii w zimie. Pomoc świadczona w ramach projektu ma zwiększyć świadomość ludności i zapewnić dostęp do rentownej energii dla swoich gospodarstw domowych.

Szef Azjatyckiego Banku Rozwoju w Tadżykistanie określił, że mikro kredyty będą dostarczane do mieszkańców Tadżykistanu i małych firm w celu zakupu energetycznych dachów, drzwi, podwójnych szyb w oknach, zrobienie sufitów i podłóg do ochrony termicznej, zakupienie podgrzewaczy wody i innych energooszczędnych produktów.

Oprocentowanie pożyczki od rządu w ramach projektu będzie nie wyższe niż 6,1 % i nie na dłużej niż okres 5 lat.

Źródło: Asia Plus