Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Unia Europejska o ocenie oddziaływania na środowisko w TadżykistanieBlisko 40 osób z krajowych i regionalnych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi,  uczestniczyło w dniach 17-18 października w Duszanbe w konferencji zorganizowanej przez Unię Europejką pt. „Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ ) oraz strategiczna oceny oddziaływania na środowisko ( SEA )”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Komisji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Melioracji i Zasobów Wodnych wodne, Akademii Nauk, naukowcy oraz wiodący krajowi eksperci  zaangażowani w rozwój ocen oddziaływania na środowisko.


Ocena oddziaływania na środowisko jest wykorzystywana jako narzędzie do ochrony środowiska i zmniejszenia wpływu przemysłu już od lat 60-tych . Procedury OOŚ wymagają zarówno konsultacji społecznych jak i zainteresowania władz lokalnych.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z praktykami Oceny Oddziaływania na Środowisko stosowanymi przez państwa członkowskie Unii Europejskie. Omówiono również sposoby dzielenia się poszczególnymi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska pomiędzy UE a państwami Azji Środkowej w kontekście trans granicznym. W Duszanbe rozmawiano również na temat kwestii związanych z udziałem społeczeństwa w rozwoju oceny oddziaływania na środowisko.

Unia Europejska zobowiązała się do udostępniania swoich danych w zakresie ochrony środowisko krajom nie będącym członkami UE. W tym celu UE jest aktywna w Tadżykistanie od 1992 roku i zapewnia około 25 mln EUR rocznie na pomoc rozwojową.

źródło: asia plus