Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżykistan zainteresowany dołączeniem do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. BawełnyTadżycki minister rolnictwa Qosim Qosimov spotkał się z Andreyem Gitchunsem, przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC), poinformowało Ministerstwo Rolnictwa w komunikacie prasowym opublikowanym w dniu 25 października. Głównym celem spotkania, była chęć przystąpienia Tadżykistanu do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (International Cotton Advisory Committee – ICAC)Andrey Gitchunsw zauważył, że ewentualne przystąpienie Tadżykistanu do ICAC otworzy dostęp do wspólnoty krajów produkujących bawełnę, a także do statystyk i informacji technicznych pozwalających podnieść świadomość w kwestii produkcji i sprzedaży bawełny. Członkostwo pomoże także umocnić więzi handlowe a także współpracę między przemysłem i rządem w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Qosimow, ze swojej strony powiedział, że Tadżykistan jest zainteresowany w rozwiązywaniu problemów związanych z produkcją i sprzedażą bawełny zgodnie zasadami jakimi kieruje się ICAC.

W Tadżykistanie , bawełna stanowi istotny rynek zarówno do sektora rolnictwa jak i gospodarki narodowej. Zyski z produkcji bawełny stanowią blisko 60 procent z całej produkcji rolnej, a przy produkcji tego surowca pracuje blisko 75 procent ludności wiejskiej. W Tadżykistanie pod produkcję bawełny wykorzystuje się 45 procent nawadnianych gruntów ornych.

Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny International Cotton Advisory Committee – ICAC), jako zrzeszenie rządów krajów zainteresowanych produkcją, eksportem, importem, przetwórstwem oraz konsumpcją bawełny, jest organizacją, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy w sprawach ściśle dotyczących bawełny w skali światowej. Zrzeszenie działające od 1939 roku stanowi forum wymiany doświadczeń w dziedzinie produkcji, przerobu i obrotu bawełną.

Misją Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny jest wspieranie rządów w promowaniu silnego i zdrowego przemysłu bawełniarskiego na świecie. Komitet jest katalizatorem wspólnych akcji rządów i segmentów przemysłowych w celu wypełniania wspólnych zadań. Rolą Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny jest pobudzanie świadomości, rozpowszechnianie informacji i ułatwianie współpracy. Poprzez prezentację zestawień statystycznych i badań ekonomicznych oraz rozpowszechnianie informacji o konsumpcji bawełny i skuteczności narodowych programów propagujących wzrost popytu Sekretariat zwraca uwagę na problem zapobieżenia słabnącemu popytowi na bawełnę.

Źródło: Asia plus, icac.org