Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Wzrost gospodarczy w krajach Azji Środkowej na dość wysokim poziomieMiędzynarodowy Fundusz Walutowy, w swojej ostatniej ocenie regionalnej poinformował, że wzrost gospodarczy w regionie Kaukazu i Azji Środkowej ( CCA) powinien pozostać stabilny, spadnie natomiast wymiana handlowa z kluczowymi dla państw tego regionu krajami takimi jak Rosja i Chiny. Eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oceniają, że wzrost gospodarczy w państwach regionu Azji Środkowej w latach 2013-2014 będzie się utrzymywał na poziomie 6%.


Ten silny wzrost odzwierciedla wzrost wydobycia w przemyśle naftowym oraz wzrost produkcji w innych dziedzinach przemysłu, a także zdecydowany wzrostu popytu krajowego , wspieranego przez napływ przekazów pieniężnych, czytamy w raporcie.

Wzrost dla krajów eksportujących ropę naftową i gaz ziemny: Azerbejdżan,  Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan  ma się podnieść nieznacznie, do około 6 procent w 2013 i 6,2 procent w 2014 roku. Ten wzrost jest napędzany głównie przez wzrost wydobycia płynnych surowców energetycznych w Kazachstanie i innych krajach .

Wzrost gospodarczy ulegnie natomiast spowolnieniu w krajach importujących ropę naftową i gaz ziemny  (Armenia, Gruzja , Kirgistan i Tadżykistan) i według szacunków wyniesie 5 procent w 2013 roku i  ​​około 5,5 % w 2014 roku,  zakładając, że prywatne inwestycje i popyt zewnętrzny będzie przebiegać  zgodnie z oczekiwaniami.

Źródło: Asia plus