Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Diaspory imigrantów w Moskwie proszą Władimira Putina o pomocDiaspory z Kirgistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu w Rosji poprosiły prezydenta Rosji, Władimira Putina o rozwiązanie sytuacji z imigrantami w Moskwie. CA -News donosi, że według międzyregionalnego ruchu społecznego migrantów Kirgistanu, decyzja o wystosowanie takiej prośby została podjęta podczas posiedzenia okrągłego stołu w Moskwie, w którym wzięli udział przedstawiciele rosyjskich agencji rządowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele diaspor, misji dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych i inni eksperci.

Uczestnicy spotkania postanowili połączyć wysiłki społeczności etnicznych,  aby pomóc rosyjskim władzom aby opanować sytuację .

Przedstawiciele Rosyjskiej Federalnej Służby Migracyjnej ( FMS) w Moskwie uzgodnili, że system prawa migracyjnego należy poprawić, zastrzegli jednak, że FMS jest jedynie organem wykonawczym .

Według prawnika pracowników migrujących, Valentiny Chupik obecna sytuacja wynika z zaniedbań Federalnej Służby Migracyjnej . Jako przykłady zaniedbań i desperacji rosyjskich władz przytacza ona przykłady nielegalnej deportacji imigrantów. Rosyjska Federalna Agencja Migracyjna powinna uważnie monitorować przyczyny deportacji imigrantów, powiedziała Chupik.

Ze swojej strony , szef Towarzystwa Przyjaźni z Kirgistanem, Boris Silayev , podkreślił, że imigranci są główną siłą roboczą w Rosji. Uważa on, że rosyjski rząd jest zobowiązany do stworzenia niezbędnych warunków dla pracowników migrujących, gdyż na dzień dzisiejszy Rosja potrzebuje 25 mln pracowników.

źródło: asia plus