Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Amnesty International wydało dokument zatytułowany Z okazji reelekcji Emomali Rachmona na stanowisko prezydenta Tadżykistanu, Amnesty International w specjalnie wydanym dokumencie pt.: "Memorandum dla nowo wybranego prezydenta Tadżykistanu: poszanowanie i ochrona praw człowieka." wzywa Rachmona, aby podnieść kwestię praw człowieka pod obrady sejmu.

Jak mówi Amnesty International: „Łamanie praw człowieka w Tadżykistanie i bezkarność dla tych, którzy dopuszczają się  tych przestępstw musi się skończyć. Ustawy, praktyki i zwyczaje, które pozwalają lub zachęcają do łamania praw człowieka musz się zmienić.”

Gdy Emomali Rachmon obejmie swoją czwartą kadencję na stanowisku prezydenta Tadzykistanu, powinien przeprowadzić reformy dotyczące praw człowieka w tym kraju, skupiając się na reformach prawa karnego i szacunku dla wolności wypowiedzi, twierdzi Amnesty International.

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła szereg pozytywnych zmian jakie zaszły  w ostatnich latach Tadżykistanie. Zmiany te obejmują uznanie tortur jako przestępstwo; zniesienie w praktyce kary śmierci; przyjęcie ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie; oraz przyjęcie szeregu środków w celu ochrony ofiar i świadków podczas procesu dochodzeniowego przed zastraszaniem i naciskami.

Amnesty International zauważa, że kluczowe kwestie dotyczące praw człowieka w Tadżykistanie to:

1) bezkarność dla tortur i innych form znęcania się ,
2 ) przeszkody w sprawach karnych dla adwokatów wykonujących swoje obowiązki zawodowe ,
3) represje wobec ofiar i świadków łamania praw człowieka ,
4) tortury i złe traktowania więźniów w zakładach karnych ,
5)Brak wiarygodnych raportów dotyczących śmierci cywilów podczas lipcowych wydarzeń w Khorog w Górskim Badachszanie w 2012r.
6 ) kurcząca się przestrzeń dla aktywności politycznej .

źródło: aisa plus