Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżykistan może ucierpieć na spowolnieniu gospodarczym w RosjiW Duszanbe w dniu 14 grudnia odbyła się prezentacja zatytułowana „Perspektywy ekonomiczne na Kaukazie i w Azji Środkowej”, podczas której eksperci analizowali perspektywy wzrostu gospodarczego w regionie. Oczekuje się, że aktywność gospodarcza w regionie Kaukazu i Azji Centralnej nadal będzie się rozwijać w dość szybkim tempie. Wzrost napędzany jest głównie poprzez zwiększone wydobycie węglowodorów i wyraźny wzrost krajowego popytu na towary, spowodowanego głównie przez zagraniczne przekazy pieniężne.


Jak zauważają eksperci, istnieje jednak znaczne ryzyko pogorszenia koniunktury, które będzie spowodowane dalszym spowolnieniem gospodarczym Rosji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW ) przewiduje, że spowolnienie gospodarcze Rosji może stworzyć szczególne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w Tadżykistanie, który w przeciwieństwie do krajów o wysokim wzroście gospodarczym w regionie, jest importerem a nie producentem produktów ropopochodnych.

Tadżykistan może ucierpieć przede wszystkim poprzez ograniczenie przekazów pieniężnych do kraju przez Tadżyków pracujących w Rosji. W ubiegłym roku, przekazy pieniężne pochodzące z Federacji Rosyjskiej stanowiły około 50% całego produktu krajowego brutto w Tadżykistanie.


Źródło: Asia plus