Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżykistan z najniższą średnią płacą wśród krajów WNP.Jak donosi Departament Informacji Vedomosti,  w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku najniższa średnia płaca wśród wszystkich państw członkowskich WNP została zarejestrowane w Tadżykistanie ( brak informacji o Uzbekistanie w tym okresie) i wynosiła ona 4,864.73 rubli rosyjskich, co jest wynagrodzeniem około sześciokrotnie niższym aniżeli na terenie Federacji Rosyjskiej.


Najwyższy średni wzrost płac w okresie sporządzania raportu został zarejestrowany na Białorusi - 38,5 proc. W Rosji średnia płaca wzrosła o 13,3 procent w tym samym okresie sześciu miesięcy.

Rosja, Kazachstan i Białoruś pozostają liderami wśród krajów WNP pod względem wysokośc przeciętnych i płac. Od 1 lipca 2013 roku średnia płaca w Federacji Rosyjskiej wynosiła 30,228.70 rubli, w Kazachstanie 23837 rubli, a na Białorusi 20,119.90 rubli.

Igor Poliakow, ekspert z Rosyjskiego Centrum ds. analiz makroekonomicznych i prognoz krótkoterminowych  powiedział, że wyniki raportu są logiczne.

Na Białorusi wzrost płac jest uwarunkowany poprzez wysoką inflację, podczas gdy w Rosji i Kazachstanie, wzrost płac wyniki obecnej dobrej sytuacji gospodarczej, powiedział Polyakov.

W Tadżykistanie niska płaca wynika przede wszystkim z bardzo niskiego poziomu rozwoju przemysłu i górnictwa. Poza tym, Tadżykistan jest jednym z trzech krajów, z którego największy procent mieszkańców wyjechało w poszukiwaniu pracy do Rosji, dodaje ekspert.

źródło: asia plus