Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

ONZ: Przemoc wobec dzieci w Tadżykistanie jest poważnym problememW Tadżykistanie, przy wsparciu Unii Europejskiej realizowany jest projekt o nazwie „Stopniowa eliminacja przemocy wobec dzieci w zakładach zamkniętych w Tadżykistanie”. Projekt ten wystartował jeszcze w dwóch innych krajach: w Kazachstanie i Kirgistanie. Według informacji przekazanych przez delegację Unii Europejskiej, w Tadżykistanie projekt będzie realizowany przez Biuro Komisarza Praw Człowieka oraz organizacje publiczną " Centrum Praw Dziecka" przy wsparciu przedstawicielstwa z Penal Reform International.


W komunikacie rzecznika Centrum Praw Dziecka, możemy przeczytać: Ochrona dzieci przed torturami i przemocą ma szczególne znaczenie. Bezkarność przy stosowaniu  tortur wobec dzieci prowadzi do tego, że dzieci, którym nie została udzielona pomoc wybierają w przyszłości przemoc, a nie mechanizmy prawne , jako jedyny niezawodny sposób na rozwiązanie problemów i radzenie sobie w życiu. Przemoc wobec dzieci często pozostaje niezauważona , nie jest rejestrowana. Podczas badań na temat przemocy przeprowadzonych w 2006 roku przez ONZ okazało się, że prawie wszystkie dzieci w placówkach opiekuńczych i więzieniach były ofiarami przemocy.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie przypadków przemocy wobec dzieci w zakładach zamkniętych w Tadżykistanie. W ramach projektu zostaną wprowadzone zalecenia komitetu ONZ, a także uruchomiona zostanie pomoc prawna dla dzieci w trudnej sytuacji oraz programów edukacyjne dla dzieci znajdujących się w instytucjach zamkniętych.
Źródło: Asia plus