Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Japonia wspiera realizację kolejnych projektów w TadżykistanieWedług informacji Japońskiej Ambasady w Tadżykistanie, Japonia zobowiązała się wesprzeć 5 nowych projektów obejmujących różne sektory na terenie Tadżykistanu. Realizowane projekty będą w pełni sfinansowane z Japan’s Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) i będą realizowane w całym kraju.

Hiroyuki Imahashi, Ambasador Japonii w Duszanbe podpisał dokumenty o dotacje dla pięciu projektów.

Jednym z przedsięwzięć jest projekt na rzecz poprawy systemu pitnej wody i urządzeń sanitarnych. Projekt o wartości 89 444 dolarów ma długoterminowo zapewnić dostęp do wody pitnej dla mieszkańców 7 wiosek w okolicach Tursunzoda, Sharinav, Hisor, Khurson i Roudaki.  Stworzenie dostępu do wystarczającej ilości czystej wody pomoże zapobiec przenoszeniu się chorób przenoszonych przez wodę , które obecnie stanowią zagrożenia dla mieszkańców okolicy.

W ramach japońskiej pomocy zostanie również przeprowadzony projekt rehabilitacji kanału nawadniającego w Sari Osiyob Jamoat o wartości 118 488 dolarów. Projekt ma na celu usprawnienie systemu agrarnego w okolicy o zwiększenie produkcji rolnej.

Japończycy sfinansują ponadto  dostawę nowego sprzętu medycznego do Szpitala w Lakhsh, budowę Centrum Kobiet w Qumsangir oraz przeciwpowodziowe działania prewencyjne w postaci umacniania brzegów rzeki Panj.

Źródło: Asia plus