Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

UNICEF o edukacji w Europie Wschodniej i Azji CentralnejPodczas ceremonii otwarcia Regionalnej Ministerialnej Konferencji Edukacyjnej w Stambule, wspieranej przez turecki rząd, UNICEF nawołuje do równego dostępu do dobrej jakości kształcenia wśród dzieci. UNICEF swoje wezwanie kieruje do rządów 20 krajów w Europie Środkowej i Wschodniej a także Azji Środkowej.

Głównym celem wezwania UNICEF’u jest wprowadzenie reform, w wyniku których wszystkie dzieci, a w szczególności te niepełnosprawne i dotychczas wyłączone z życia społecznego uzyskają dostęp do systemu edukacji. Jak twierdzi UNICEF, każde dziecko powinno być wspierane przez dobrze zarządzany i finansowany system edukacji.

UNICEF szacuje, że a Europie Wschodniej i Azji Centralnej około 2,5 miliona dzieci nie ma dostępu do podstawowej edukacji. Spośród tych dzieci, około 1,6 miliona to dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które nie mogą rozpocząć edukacji ze względu na brak tego typu placówek w okolicy.

Według raportu UNICEF’u, często, nawet przy dostępie do edukacji, wiele dzieci nie nabywa w placówkach nowych umiejętności, a kształcenie ich nic nie daje. Blisko połowa z dzięki w wieku 15-stu lat w regionie nie spełnia standardów pod względem umiejętności czytania i znajomości matematyki.

UNICEF twierdzi, że bez wprowadzenia i realizacji programów edukacyjnych istnieje realne zagrożenie, że kraje nie spełnią swoich zobowiązań i nie osiągną powszechnej podstawowej edukacji wynikających z porozumienia Millennium Development Goal 2015.

źródło: asia plus