Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżykistan z najniższym wskaźnikiem rejestracji urodzin wśród krajów WNPWedług opublikowanego w dniu 11 grudnia raportu UNICEF „Nierówności i Trendy w Rejestracji Narodzin”, Tadżykistan figuruje jako kraj z najniższym poziomem rejestracji narodzin wśród wszystkich krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Według raportu, w Tadżykistanie 12% dzieci poniżej piątego roku życia nie jest zarejestrowana.

W Armenii, na Białorusi, w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji, na Ukrainie i w Uzbekistanie poziom rejestracji narodzin wynosi 100 procent dla dzieci poniżej piątego roku życia, donosi UNICEF.

W Turkmenistanie i Kirgistanie poziom rejestracji narodzin osiąga 96 procent.

Według raportu, narodziny prawie 230 milionów dzieci poniżej piątego roku nigdy nie zostały nigdzie zarejestrowane. Liczba ta stanowi około jedną trzecią wszystkich dzieci w wieku poniżej pięciu lat które rodzą się co roku na całym świecie.

Na całym świecie w 2012 roku zarejestrowanych było około 60 procent wszystkich narodzin. Wartości te różnią się znacznie w zależności od regionu. Najgorzej jest w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej.

Po urodzeniu, dzieci które nie zostaną zarejestrowane mają problem z uzyskaniem dokumentów tożsamości i często są wyłączone z dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Jeśli dzieci zostaną oddzielone od swoich rodzin np. w czasie klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych, zjednoczenie ich jest utrudnione ze względu na brak oficjalnej dokumentacji.

Według UNICEF, brak rejestracji urodzeń dzieci jest objawem nierówności i dysproporcji w społeczeństwie. Dzieci najbardziej dotknięte przez te nierówności to m.in. dzieci z pewnych grup etnicznych lub religijnych, dzieci mieszkające na obszarach wiejskich, dzieci z ubogich rodzin i dzieci niewykształconych matek.

źródło: asia plus