Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Tadżyckie programy emerytalne i zapomogowe nie są skutecznym narzędziem to walki z ubóstwemWedług oceny partnerskiego programu Banku Światowego w Tadżykistanie, Snapshot opublikowanej w październiku tego roku, tadżyckie sposoby na walkę z ubóstwem nie są skuteczne. Tadżycki system opieki socjalnej składa się głównie z systemu rent i emerytur oraz programów pomocowych, które nie spełniają do końca swojego zadania.

Jak czytamy w raporcie, powodem takiego stanu rzeczy jest po części niskiej wysokości świadczenia pomocowego (najniższy budżet na mieszkańca wśród krajów Europy i Azji Środkowej), a po części dlatego, że pomoc często nie dociera do najbiedniejszych rodzin. Obecny system nie posiada również odpowiednich mechanizmów nadzoru, kontroli finansowej i audytu.

Rząd Tadżykistanu zobowiązał się ponoć do wprowadzania reform mających zmienić tę sytuację. W związku z tym Bank Światowy zdecydował się przekazać dotację w wysokości 2,2 mln $ jako pomoc społeczną dla 20% najbiedniejszych gospodarstw w Tadżykistanie.

PKB w Tadżykistanie w 2013 roku wyniosło 1000$ na osobę, jednak kraj ten nadal pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów w zarówno w regionie jak i na świecie. W wielu regionach kraju dzienny budżet na mieszkańca oscyluje w okolicach 1$.

źródło: asia plus