Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Bank Światowy będzie wspierał rozwój rolnictwa w TadżykistaniePrzewodniczący Tadżyckiej Izby Handlu i Przemysłu (CCI) Sharif Said spotkał się z Harrym Christiansenem i Jackiem Boardmanem, przedstawicielami projektu rozwoju agrobiznesu realizowanego przez Bank Światowy. Według oficjalnych informacji, podczas spotkania omówiono kwestie związane z nowym projektem Banku Światowego.

Realizowany przez Bank Światowy projekt ma na celu wspierać rozwój sektora rolnego w Tadżykistanie, komercjalizację produktów rolnych, rozwój sektora prywatnego, wzmocnienie powiązań między sektorem publicznym i prywatnym, tworzenie łańcucha cen, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym rządowymi instytucjami agrarnymi.

Nowy projekt obejmuje także współpracę z Tadżycką Akademią Rolniczą co ma na celu zmianę podejścia do edukacji sektorze agrarnym .

Obie strony omówiły dostęp rolników do środków finansowych na zakup małych maszyn rolniczych, niezbędnych nasion, nawozów mineralnych i pestycydów , itp.

Szef CCI zauważył, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest gotowy udzielić znaczącego wsparcia dla małych przedsiębiorstw rolnych w Tadżykistanie.

Źródło: Asia plus