Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Jubileusz Połączonego Sztabu OUBZOrganizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w 2014 roku gotowa jest zacząć realizację programu wyposażenia sił szybkiego reagowania. O tym w dziesiątą rocznicę stworzenia Połączonego Sztabu OUBZ poinformował zastępca sekretarza generalnego Organizacji Walerij Siemierikow. Podsumował także wyniki pracy sztabu i opowiedział o perspektywach jego rozwoju:


Do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która w obecnym kształcie istnieje od 2003 roku, wchodzi sześć krajów: Rosja, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Podstawowym celem tego związku jest ochrona krajów członkowskich przed zewnętrzną agresją polityczną, terroryzmem międzynarodowym i katastrofami naturalnymi. Dlatego w OUBZ poświęca się dużą uwagę przygotowaniu połączonych sił i wzmocnieniu potencjału bojowego organizacji, mówi zastępca sekretarza generalnego OUBZ Walerij Siemierikow:

Skoncentrowaliśmy się na wypełnieniu tych zadań, które postawili nam prezydenci, i określili je jako najpilniejsze. To stworzenie stałego systemu zarządzania naszymi siłami i zasobami, dalsze zwiększanie potencjału bojowego, tworzenie sił powietrznych OUBZ. Teraz pracujemy nad tymi najpilniejszymi zadaniami, trwają konsultacje, uzgodnienia z kolegami. W najbliższym czasie przedstawimy przygotowane i uzgodnione dokumenty do rozpatrzenia przez Radę Ministrów Obrony i Radę Bezpieczeństwa Zbiorowego.

W ciągu dziesięciu lat w OUBZ po kolei w sztabie przewodniczyły wszystkie kraje wchodzące w skład organizacji. W 2012 roku postanowiono wyznaczać szefa sztabu na stałej podstawie. To – obok stworzenia komitetu wojskowego z grona szefów sztabów generalnych – pomogło ułatwić działalność organizacji, mówi Walerij Siemierikow.

więcej: http://polish.ruvr.ru