Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Jak donosiliśmy wcześniej za serwisem Asiaplus, Tadżykistan zacieśnia wspólną politykę z Białorusią. 19 października w Mińsku zakończyło się spotkanie przedstawicieli grup roboczych obu narodów, którzy omawiali plany wymiany doświadczeń i współpracy w branży rolniczej i przemyśle spożywczym. Na czele Tadżyckiej delegacji rządowej stał wiceminister rolnictwa oraz współprzewodniczący Tadżyckiej Komisji handlu i współpracy między narodowej - Yusuf Sultonnoyobov. Grupę Białoruską prowadził wiceminister rolnictwa i żywności Leonid Marinich.

Głównym tematem obrad było omówienie realizacji porozumień zawartych we wcześniejszych umowach oraz plan dalszej współpracy w dziedzinie hodowli zwierząt (w tym dostawy białoruskiego bydła), uprawy roślin, wymiany doświadczeń w produkcji i testowaniu nawozów sztucznych, szkoleń i przekwalifikowań pracowników, jak również renowacji urządzeń i maszyn w ramach leasingu i udział zainteresowanych stron w inwestycjach rolniczych na terenie obu krajów.

W ramach wizyty z delegacją Tadżycką spotkał się także pierwszy zastępca MSZ Republiki Białoruskiej, współprzewodniczący komisji ds. handlu Igor Petrishenko.

Na koniec obie grupy podpisały Memorandum jako gwarancję wspolnych intencji i dowód współpracy.

źródło: www.khovar.tj