Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Uzbekistan dołączy do strefy wolnego handlu WNPRadio Liberty poinformowało, że Prezydent Uzbekistanu, Islam Karimov podpisał umowę w sprawie przystąpienia Uzbekistanu do strefy wolnego handlu w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Podpisanie tej umowy przez uzbeckiego prezydenta, czyni Uzbekistan dziewiątym krajem należącym do tej strefy,  choć Tadżykistan musi jeszcze ratyfikować swoje członkostwo.

Umowa o wolnym handlu zwalnia Uzbekistan z płacenia wielu ceł przywozowych i ceł na towary pochodzące z innych państw WNP, Unii Celnej Wspólnoty Niepodległych Państw, która obecnie obejmuje Rosję, Kazachstan i Białoruś, oraz Armenie i Kirgistan, które dołączyły do Unii Celenej początkiem 2014. Roku.

Decyzja Uzbekistanu o dołączeniu do strefy wolnego handlu oznacza nieznaczne zmiany w polityce rządu w Taszkiencie, który już dwukrotnie zadecydował o wycofanie się z  Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).

Celem WNP jest prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej państw (ze wspólnej polityki wyłączone są kwestie obronne, uregulowane odrębnym traktatem taszkenckim z maja 1992 roku), stworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnego systemu komunikacyjnego, jak również ochrona środowiska, prowadzenie wspólnej polityki migracyjnej i zwalczania przestępczości. Kwestie te reguluje deklaracja ałmacka oraz statut z 1993 roku.