Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

ONZ wzywa władze Tadżykistanu do przeciwdziałania torturomSpecjalny przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. tortur, Juan Mendez wezwał Tadżykistan do pełnego wdrożenia strategii zwalczania i zapobiegania torturom i złemu traktowaniu.  Mendez podczas swojej wizyty w Tadżykistanie w dniu 12 lutego w Duszanbe powiedział, że „Tadżykistan w celu wyeliminowania tortur w kraju , musi wypełnić lukę pomiędzy politycznymi obietnicami a rzeczywistością"- donosi tadżyckie Radio Liberty.


Mendez zadowoleniem przyjął informacje o wprowadzeniu "narodowego planu działania" zatwierdzonego przez tadżyckie władze w celu przeciwdziałania i wyeliminowania tortur. Przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych wyraził jednak ubolewanie, że podczas tworzenia planu działania, władze Tadżykistanu nie skonfrontowały ani nie skonsultowały swoich pomysłów z opiniami przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Przedstawiciel ONZ, Juan Mendez powiedział, że rząd Tadżykistanu musi "kontynuować prace, aby nowe prawo i polityka zaowocowały konkretnymi zmianami w rzeczywistości."

Jak informuje serwis Asia Plus, w tym roku w niewyjaśnionych okolicznościach podczas pobytu w areszcie na terenie Tadżykistanu zginęły już co najmniej dwie osoby.

Źródło: Asia plus