Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

W Astanie w tadżycko-kazachskiej współpracy gospodarczejW stolicy Kazachstanu, Astanie odbyło się posiedzenie tadżycko - kazachskiej komisji w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej, której przewodniczyli Qodir Qosi, przewodniczący Państwowego Komitetu Tadżykistanu ds. Inwestycji i ( GosKomInvest ) i Nurlan Kapparov , minister Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych Kazachstanu.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że pomiędzy Tadżykistanem i Kazachstanem wciąż pozostaje wiele możliwości do rozbudowy powiązań gospodarczych.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze współpracą pomiędzy Tadżykistanem i Kazachstanem w takich sektorach jak przemysł, energia, migracja ludności, rolnictwo, edukacja, ochrona środowiska i sport.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność intensyfikacji działa kazachsko-tadżyckiego Wspólnego Funduszu Inwestycyjnego.

Przypominamy, że przywódcy Tadżykistanu i Kazachstanu w październiku 2007 roku podpisali umowę na utworzenie Funduszu Inwestycyjnego o możliwościach 100 milionów dolarów, który posłuży realizowaniu projektów w Tadżykistanie. W ramach umowy, Kazachstan zobowiązał się wpłacić 80%  środków. Inwestycje realizowane w ramach funduszu mają pierwszeństwo przed innymi inwestycjami na obszarach gospodarczych gdzie realizowane SA projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, rolnictwem, górnictwem i innymi ważnymi dziedzinami gospodarki.

źródło: asia plus