Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

UNICEF świętuje swoją 20-letnią działalność w TadżykistaniePodczas uroczystości poświęconym 20. rocznicy działalności UNICEF’u w Tadżykistanie zebrali się najważniejsi partnerzy zaangażowani w walkę o prawa dzieci w kraju. Uroczystość odbyła się w Teatrze Lohuti i zgromadziła 350 gości którzy świętowali dokonania organizacji z ostatnich lat.

Podczas uroczystości dokonano również podsumowania wyzwań jakie stoją przed członkami UNICEF’u aby zapewnić wszystkim chłopcom i dziewczętom w Tadżykistanie pełnej możliwości realizowania swojego potencjału, bez względu na pochodzenie etniczne, społeczne czy niepełnosprawność.

Rząd Tadżykistanu ratyfikował Konwencję o prawach dziecka wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1993 r.., zobowiązując się tym samym do przestrzegania praw dziecka i wzięcia odpowiedzialności za to zobowiązanie przed społecznością międzynarodową. Ten krok stworzył podstawę dla silnego partnerstwa między rządem Tadżykistanu i UNICEF.

UNICEF zainicjował swoje wsparcie dla kobiet i dzieci w Tadżykistanie w 1993 roku, początkowo koncentrując się na pomocy humanitarnej w latach wojny domowej. Od tego czasu poczyniono znaczne postępu, dzęki którym w dniu dzisiejszym znacznie więcej dzieci w Tadżykistanie może cieszyć się lepszym zdrowiem, możliwością edukacji i ogólnie lepszym poziomem życia. Te osiągnięcia były możliwe jedynie dzięki ścisłemu partnerstwu z rządem, społeczeństwem obywatelskim i innymi organizacjami w Tadżykistanie.

źródło: asia plus